Book Close
Close Close
I'd like to book a

Sosyal Sorumluluk Politikası

Otel,  tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi  insana verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kabul ederiz.

Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilinçli, eğitimli ve duyarlı çalışanlarla mümkün olduğunu bilir ve çalışanlarımızı bu konularda destekler ve eğitiriz.

Çalışma yaşı, mevzuata uygun olup, çocuk işçi çalıştırmayız. Çalışanlarımıza eşit şartlar sunar, onların sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri alır ve eğitim olankları sağlarız.

Çalışanlarımız fikir, inanç, özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş konularında ayırım yapmayız.

Yalnızca kendimizin değil, çevremizdeki insanların da yaşam kalitesini artıracak konularda toplumu bilinçlendirmek için sosyal projelerde yer alırız.

Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcamayı, gönüllülük bilinciyle yaparız.

Eğitimin insanın hayat kalitesini arttırmada büyük önemi olduğunu biliriz  ve bunu gençlerimizin eğitimine maddi ve manevi katkıda bulunarak yaparız.

Çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına ve iyiliştirilmesine yönelik bilinçle çalışmalarımızı yapar ve çalışanlarımızı eğitiriz.Yaptığımız faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirecek iyi çevre çözümlerini ve çevre dostu uygulamalarını tüm çalışanlarımızla birlikte uygular ve destekleriz.

Misafir memnuniyeti odaklı çalışarak, misafirlerimize saygı, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşırız.

Faaliyetlerimizin gerektirdiği tüm yasalara uygun olarak hareket ederiz.

Akol Hotel | Fotoğraf Galerisi