Book Close
Close Close
I'd like to book a

Istismar Ve Tacizin Önlenmesi Politikası

Bu politika, personelimize, misafirlerimize, çocuklara ve yerel korumalı topluluklara uygulanan sömürü, istismar ve tacizden koruma sağlamak amacıyla hazırlamıştır. Cinsel sömürü, istismar, taciz, ayrımcılık, iş hayatında ve çalışma ortamında haksız baskı ve uygulamaların, hepsi birden uygunsuz davranış olarak adlandırılır.

TAAHÜTLERİMİZ

AKOL OTEL bu politikanın uygulanmasına yardımcı olmak için, aşağıdaki taahhütlerde bulunur:

  1. İstismar ve taciz hakkındaki standart ve prosedürleri oryantasyon ve eğitim programları haline getirmek,
  2. Çalışanlara en kısa süre içinde, ideal olarak iş sözleşmelerinin başlangıcını izleyen ay içerisinde, konu hakkında oryantasyon vermek,
  3. Geçerli kanunlar dâhilinde, cinsel sömürü, istismar ve taciz faillerinin tekrar işe alınması ve görevlendirilmesini önleyebilmek için geçmiş ve sabıka kaydı sorgulamak,
  4. İstismar ve tacize dair iddialar ve şikâyetler beyana dayalı değerlendirerek, tarafsız ve kişileri koruyacak şekilde uygun adımları atmak,
  5. Geri bildirim ve şikâyet mekanizmalarında belirlenen süreçleri izlemek,
  6. İstismar ve tacizi önleme ve buna cevap verme amaçlı politikaları en az üç yılda bir gözden geçirmek.
  7. Yerel bölgede bulunan korumalı gruplara ya da toplumsal hassasiyetlere uygun olarak misafirlerimizin davranış kuralları ile ilgili bilgilendirilmesi.

Akol Hotel | Fotoğraf Galerisi