Book Close
Close Close
I'd like to book a

Gıda Güvenliği Politikası

Otel, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamındaki tüm tesislerimizde; 

  • Gıda Güvenliğikapsamında tedarik aşamasından başlayarak, misafirlerimize ulaşana kadar olan süreçlerimizde olası tehlikeleri belirleyerek, fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri önlemeyi ve kontrol altında tutmayı, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına uymayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Gıda Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara, standartlara ve mLVDILU ihtiyaç ve beklentilerine uygunluk sağlamayı, 
  • Gıda Güvenliği ile ilgili bilgileri gıda zinciri boyunca sağlamak ve iletmek için tedarikçi, taşeron, misafir ve yasal otoriteler ile iç ve dış iletişimde bulunmayı,
  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için gerekli denetim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, gözden geçirmeyi ve iyileştirmek için yeterli kaynak sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizin her aşamasında Gıda  Güvenliği Yönetim Sistemleri gerekliliklerini ön planda tutarak, ürünümüzü, süreçlerimizi, işletmelerimizi ve tedarikçilerimizi sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi hedefleyerek; müşterilerimize güvenilir, kaliteli ürünler sunmayı,
  • Çalışanlarımıza, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerimiz hakkında eğitimler vererek bilinçlendirmeyi, yetkinliklerini geliştirmeyi ve bunun sonucunda çalışanlarımızın katkılarıyla gıda güvenliği bilinci ve kültürünü yerleştirmeyi taahhüt ederiz. 

Akol Hotel | Fotoğraf Galerisi