Book Close
Close Close
I'd like to book a

Çevre Politikası

  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı önlemek veya en aza indirmeyi
  • Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı
  • Faaliyetlerimiz sırasında en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi
  • Çevre koruma adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız,   müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı
  • Çalışanlarımıza, gelişen ve değişen şartları göz önüne alarak sürekli eğitim sağlamayı
  • Sürekli iyileştirme sağlamayı
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı, gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetler uygulamayı taahhüt ederiz.

Akol Hotel | Fotoğraf Galerisi